Коротка характеристи­ка препарату Євро-Лайтнінг®

Препаративна форма:

розчинний концентрат (РК)

Містить дві діючі речовини:

імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л

Сільгоспвиробники, селекціонери, вчені багатьох країн стурбовані поя­вою нових рас вовчка. Вже більш 150 років паразит переслідує культурні рослини соняшнику. В періоди з 1882 — 1925 та 1925 — 1960 роки було ідентифіковано раси вовчка A, B,

1882 1925 1960 1960 1995 2004 2011

Коротка характеристи­ка препарату Євро-Лайтнінг®

C, D. Часовий проміжок між появою кожної послідуючої фізіологічної раси становив в межах 45 років. Сучасний рівень селекційних методик добо­ру генетичного матеріалу останні 20 років знаходиться на досить ви­сокому рівні. Аграрне виробництво України отримує найкращі гібриди соняшнику насіннєвих компаній всьо­го світу. Після середини 90-х років часовий діапазон появи слідуючих рас умовно зменшився до 5 років. Єдиним логічним поясненням є те, що в період прояву рас E, F, G, H, які до речі є найбільш агресивними, ми отримали концентрацію найкращих зразків генетичного різноманіття на обмеженій території, які використо­вуються в глобальних селекційних програмах. Агресивність останніх рас повязана із здатністю вовчка соняшникового швидко адаптува­тися в теперішніх умовах біотичних та абіотичних факторів, яка швид­ше повязана із біологією самої рослини — облігатного паразиту із вищих квіткових рослин. Останні раси вовчка з’являються за більш короткий строк та швидше розпов­сюджуються. Селекціонери світу не встигають виводити сорти та гібриди, стійкі до всіх рас вовчка. Академік Драган Шкорич заявляє, що «ніхто в світі не знає точної кількості рас». В багатьох районах Росії (Ростовська обл.: Морозівський, Тарасівський, Єгарликський р-ни; Краснодарський край: Ленінградський р-н; Ставропільський край: Новоалександрівский р-н) господарства припинили сіяти соняш­ник через високу ураженість вовчком, хоча десятиліттями це була найбільш рентабельна просапна культура.

Comments are closed.