Механізм дії гербіциду Євро-Лайтнінг®

При потраплянні на рослину бур’яна імазапір та імазамокс швидко по­глинаються через листя, а також проникають у рослину через коріння. Ці діючі речовини попадають через ксилему і флоему в тканини рослин, де вони діють як інгібітори ензиму ацетолактатсинтетази (ALS). Цей ен­зим є тільки в рослин і бактерій, його немає у тварин. ALS є каталізатором біосинтезу незамінних амінокислот: валіну, лейцину та ізолейцину. Придушення утворення ALS імідазолінонами блокує утворення цих незамінних амінокислот і синтезу білка, що у свою чергу, призводить до загибелі небажаної рослинності.

Comments are closed.