Рекомендації щодо застосування

1,0 л/га — при оптимальних умовах (бур’яни на ранніх стадіях розвитку і активного росту), а також на легких ґрунтах. 1,2 л/га — основна реко­мендована норма — прекрасно діє навіть при менш оптимальних умовах (бур’яни на більш пізніх стадіях роз­витку, проблемні бур’яни).

УВАГА! Більшість сільськогос­подарських культур, у т. ч. звичайні сорти і гібриди соняшнику, високочутливі до впливу препарату Євро-Лайтнінг®. Внесення гербіциду на посівах цих культур може викли­кати їхнє сильне пригнічення або повну загибель. Після застосування гербіциду

Євро-Лайтнінг® небажано проводи­ти механічні обробки міжрядь, тому що це може порушити гербіцидний екран. При застосуванні гербіциду на посівах з мінімальною або ну­льовою обробкою ґрунту, у випадку наявності великої кількості рослинних залишків на поверхні ґрунту, можли­ве зниження ґрунтової дії препарату Євро-Лайтнінг®.

Comments are closed.