Заходи боротьби із вовчком

1. Правильне чергування культур, при якому соняшник повертається на ділянку не раніше, ніж через 8 років. До сівозміни повинні входити культу­ри, що не уражаються, — кукурудза, буряк. Цей захід сприяє ліквідації во­гнищ вовчка та знижує кількість його насіння в орному шарі.

2. Знищення вовчка в полі до обнасінення; знищення бур’янів, особливо полину, нетреби як рос­лин, що уражаються вовчком.

3. Глибока зяблева оранка, при якій насіння вовчка з верхнього орного шару потрапляє на значну глиби­ну (25 — 27см), що різко знижує ступінь його проростання.

4. Провокаційні посіви — спеціальний захід, що зводиться до наступного. На ділянках, засмічених вовчком, висівають соняшник спочатку на си­лос. Більша частина насіння вовчка проростає при першому посіві со­няшника (силосного). Тому посіви олійного або гризового соняшника, вирощені після збирання силосного соняшника, будуть здоровішими, не ураженими вовчком.

5. Бінарні посіви соняшника з іншими культурами — обробляють соняшник у посівах з буркуном, люцерною і виходить прекрасний попередник для пшениці. При цьому соняшник виступає покривною культурою для бобових, які на наступний рік стають парозаймаючою культурою. Адже загальноприйнятий чорний пар після соняшника без внесен­ня добрив веде до інтенсивної мінералізації органічної речовини ґрунту, тобто до прискореної втра­ти родючості. Люцерна і буркун очищують ґрунт від насіння вовчка, відновлюють родючість, накопичу­ють азот, потім використовують­ся як сидерат — і по цьому пару висівають озиму пшеницю, що дає високий урожай.

6. Впровадження стійких до вовчка гібридів — найбільший досвід у боротьбі із вовчком напрацювали вчені-селекціонери. Вони впорали­ся колись із першими расами, шля­хом прискореної еволюції вивівши стійкі до вовчка сорти і гібриди. Продовжують цю роботу і сьогодні, відповідаючи на нові виклики па­разита. Але час не чекає. Для роз­робки будь-якого напрямку захисту від вовчка потрібні роки. За цей час з’являються його нові раси. Коло замикається…

Але уникнути колосаль­них збитків у вигляді «недозібраного» урожаю і земель, що пустують, цілком можливо!

Компанія БАСФ знайшла вирішення всіх цих проблем. Це система Clearfield®, що має ба­гато позитивних властивостей.

В 1996 році в штаті Канзас співробітник Канзаського університету (США), фізіолог Кассім Аль-Хаттіб, виявив у посівах сої, оброблених гербіцидом імазетапіром (гербіцид класу імідазолінонів, розроблений компанією БАСФ), що вціліла рослина дикого соняшника. Рослина отримала стійкість до даної групи гербіцидів у результаті мутагенезу — природного процесу, що відбувається в природі з певною частотою. Американський учений-генетик Джеррі Міллер, по­чувши про дану знахідку, взяв насіння даної рослини в Аль-Хаттіба і зі своїми колегами приступив до вивчення даної рослини. У спеціальній камері вони обробляли рослини дикого со­няшника у фазі 8-ми листків різними дозами гербіцидів групи імідазолінонів (Imazethapyr і imazamox). Дози в кілька разів перевищували рекомендації для даного препарату (в 2 — 15 разів). Основною метою дослідження було виявлення найбільш життєздатної рос­лини — майбутнього донора стійкості даної ознаки. Необхідний матеріал був отриманий, і почався другий етап — перенесення генів стійкості «дикуна» у вихідні лінії культурного соняшника, для цього використовувався класич­ний метод селекції який називається «схрещуванням, що насичує» або беккроссом.

В остаточному підсумку основною метою було створення гібридів со­няшника з ознакою стійкості до даної групи гербіцидів. Такі гібриди відкривали нові перспективи у вирощуванні соняшника, значно спрощуючи технологію. Із цього приводу Джеррі Міллер сказав на­ступне: «Ця перспектива була над­звичайно цікавою, оскільки список однорічних та багаторічних злакових, як і дворічних бур’янів під контролем цього гербіциду є надзвичайно ши­роким. Крім того, стійкі гібриди були єдиною можливістю використовувати післясходові гербіциди при переході на систему обробітку ґрунту No-Till».

Зараз ця технологія використовується при вирощуванні соняшника, чу­дово вписавшись в технологію мінімального, нульового та традиційного обробітку ґрунту.

Виробнича система Clearfield® поєднує в собі високоврожайні гібриди та гербіцид класу імідазолінонів — Євро-Лайтнінг®.

Не підлягає сумніву той факт, що протягом багатьох років гербіцид Євро-Лайтнінг® дозволяє вести ефективну боротьбу з бур’янами і вовчком в посівах соняшника і забезпечувати високу врожайність культури.

Компанія БАСФ співпрацює із провідними насіннєвими компаніями світу. Ця стратегія взаємодії сприяє реалізації системи Clearfield®. Компанії-виробники насіння про­понують чудовий вибір гібридного різноманіття для специфічних умов окремо взятого регіону. А саме, го­сподарства отримують ряд переваг від генетичного потенціалу гібридів,
враховуючи власні потреби у довжині вегетаційного періоду, інтенсивності вирощування, толерантності до хвороб та загалом адаптованість селекційних ресурсів кожної окремо взятої компанії. У системі Clearfield® сучасні гібриди повністю реалізують свій потенціал продуктивності. Стійкі до гербіциду Євро-Лайтнінг® гібриди соняшника, що використовуються в системі Clearfield®, були отримані традиційним способом селекції, без застосування генної інженерії. Власне всі гібриди соняшника системи Clearfield® — повні генетичні аналоги вже відомих для товаровиробника насіннєвих продуктів, які вже роз­крили свій потенціал на виробництві та знайшли застосування в кожного господаря, навіть в межах окремого взятого поля. Питання — що заважає використовувати ряд даних переваг?

Заходи боротьби із вовчком

Євро-Лайтнінг® — унікальний гербіцид, що дає можливість зни­щення широкого спектра бур’янів під час післясходового застосування із гнучкими строками застосування. Ще однією перевагою цього препарату є його незалежність від погодних умов. Для гербіциду Євро-Лайтнінг® кількість опадів уже не має значення.

Сьогодні система Clearfield® стала єдиним порятунком для господарств України при вирішенні проблем із вовчком.

Євро-Лайтнінг® має системну дію на однорічні, багаторічні дводольні і злакові бур’яни, у т. ч. на амброзію, осоти, канатник, а найголовніше — на вовчок соняшниковий.

Comments are closed.